Vijeće zbora sudaca podsjeća sve pripravnike, kandidate za zvanje jedriličarskog suca, te kolege suce i nacionalne suce na rok za podnošenje prijava, koji istiće 31. kolovoza ove godine. Sve nominacije i renominacije biti će pažljivo razmotrene, te će imenovanja biti objavljena sukladno pravilniku VZS u prosincu ove godine. Poveznica na pravilnik Vijeća zbora sudaca  s detaljno objašnjenim uvjetima prve nominacije i renominacije.